Segun sa kompirmasyon ning Department of Health (DOH), ayo po gilayon kita duwang residenteng nagpositibo sa COVID-19, panglima kina unom na kaso nganang tawn, baynte tres suma total.
 
Sinda po sina Patient#4387, trenta (30) años na lalake, residente ning Purok 7, Brgy. Sumlang, kina si Patient#4388, baynte nueve (29) años na lalake, residente ning Purok 4, Brgy. Cotmon – napagaraman na close contacts/katrabaho sinda ni Patient#4305 sa usad na pampublikong establisyemento sa ciudad ning Legazpi, Albay.
 
Nganang aldaw, dinara na po sinda sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital (JBDAPH), Brgy. Tuburan, Ligao City, tabing ning maninigong atensiyon medikal.
 
Bilang lakdang san LGU-Camalig, pinunan na po ning satun na Municipal Health Emergency Response Team (MHERT)/ Municipal COVID-19 Task Force ang contact-tracing, interview, assessment, disinfection, kina iba pang relatibong esfwersos tabing mapundo ang posibleng paglukop ning COVID-19 sa komunidad.
 
Kung babalikan, sa baynte tres na kompirmadong kaso san banwa, baynte (20) na po ang nawlian.
 
Sina Patient#32 san Brgy. Tumpa, Patient#224 san Brgy. Binanderahan, Patient#283 san Brgy. Salugan, Patient#600 san Brgy. Miti, Patient#804 san Brgy. Gapo, Patient#843 kina Patient#1667 san Brgy. Cabangan, Patient#970 kina Patient#1570 san Brgy. Quirangay, Patient#975 san Brgy. Gotob, Patient#981 kina Patient#982 san Brgy. Palanog, Patient#1114 kina Patient#1400 san Brgy. Cotmon, Patient#1287 san Brgy. 1, Patient#3748 san Brgy. Libod, Patient#3940 san Brgy. 3, Patient#4073 san Brgy. 6, kina si Patient#4093 san Brgy. Ligban.
 
Sa ngamin, magsunod sana po sa mandamyentos ning gobyerno kina DOH tabing makalikay sa peligro ning helang na yadi.
 
Practice “CAMALIG”:
C – Clean and disinfect
A – Avoid close contact (at least 1 meter or 3 feet)
M – Maintain good hygiene
A – Always wear face masks
L – Limit public exposure
I – Immediately inform health authorities if you feel unwell
G – Guide others (self-care and care for others are of equal priority)
 
Maging disiplinado, mag-ingat, kina indi po kita makakampante ta indi pa po tapos ang pandemyang pinagasarapar ta ngana.
 
Agad mi po ang kooperasyon ninyo ngamin.
 
Salamat po.