Bukon po gustong sabyon na tamili di na kaypwan ning Travel Authority, Notice of Coordination/Acceptance, kina Medical Clearance ang mga maguruli didi sa banwa, didiretso na po kamo tulos sa balay/barangay niyo.
 
Pakaabot niyo po didi sa Camalig, diretso man po gilayon kamo sa Camalig Training Center (CTC) screening/holding area sa Brgy. Salugan tabing ma-assess kamo san COVID-19 Task Force.
 
Bukas po ang CTC 24/7 tabing maakomodar ang mga naguruli ning gabi o maski dis oras.
 
Diyan man po gigibon ang profiling – usad yan sa mga mehoras tabing magkaayo kitang lista ning mga nagarabot ta kin ayo mag-positive, madali ta macocontact trace.
 
Segun sa Resolution No. 101 ning IATF, kung sa pagabot niyo didi sa banwa ayo kamo mga nagkakamaratian na sintomas ning COVID-19, maga quarantine man po gilayon kamo ning 14 na aldaw. Kung wara, indi na kaypwan magquarantine.
 
Nakabantay man po ang mga Barangay Health Emergency Response Teams (BHERTs) sa ubos na 50 barangay kaya indi po makaisip na magpasaway ta maaaraman ning maaaraman mi po yan.
 
Agad mi po ang uralawig na pagsabot niyo. Para man sana sa karayan san ngamin ang mga esfwersos na yadi.
Salamat tabi sa kooperasyon niyo ngamin.
 
Article by: Mr. Tim L. Florece, PIO