Segun sa kompirmasyon ning Department of Health (DOH), ayo po gilayon kita residenteng nagpositibo sa COVID-19, pang siyam na kaso nganang tawn, baynte sais suma total.
 
Siya po si Patient#5046, singkwenta y cinco (55) años na babay, Frontliner, kina residente ning Brgy. Ilawod, Camalig, Albay – pinagakompirmar pa kung sadin kina sisay ang nakawlakit didi.
 
Nganang aldaw, Marso 17, 2021, dinara na po siya sa Bicol Regional Training & Teaching Hospital (BRTTH), Legazpi City, tabing matawan ning maninigong atensiyon medikal.
 
Bilang lakdang san LGU-Camalig, tulos man na nagaconducir ang Municipal Health Emergency Response Team (MHERT)/ Municipal COVID-19 Task Force ning contact-tracing, interview, assessment, disinfection, kina iba pang relatibong esfwersos tabing mapugulan ang posibleng paglukop ning COVID-19 sa komunidad.
 
Kung babalikan, sa baynte sais na kompirmadong kaso san banwa, baynte tres (23) na po ang nawlian.
 
Sina Patient#32 san Brgy. Tumpa, Patient#224 san Brgy. Binanderahan, Patient#283 san Brgy. Salugan, Patient#600 san Brgy. Miti, Patient#804 san Brgy. Gapo, Patient#843 kina Patient#1667 san Brgy. Cabangan, Patient#970 kina Patient#1570 san Brgy. Quirangay, Patient#975 san Brgy. Gotob, Patient#981 kina Patient#982 san Brgy. Palanog, Patient#1114, Patient#1400, Patient#4388 kina Patient#4469 san Brgy. Cotmon, Patient#1287 san Brgy. 1, Patient#3748 san Brgy. Libod, Patient#3940 san Brgy. 3, Patient#4073 san Brgy. 6, Patient#4093 san Brgy. Ligban, Patient#4387 kina Patient#4468 san Brgy. Sumlang,
 
Sa ngamin, magsunod sana po sa mandamyentos ning gobyerno kina DOH tabing makalikay sa peligro ning helang na yadi.
Practice “CAMALIG”:
 
C – Clean and disinfect
A – Avoid close contact (at least 1 meter or 3 feet)
M – Maintain good hygiene
A – Always wear face masks
L – Limit public exposure
I – Immediately inform health authorities if you feel unwell
G – Guide others (self-care and care for others are of equal priority)
 
Maging disiplinado, mag-ingat, kina indi po kita makakampante ta indi pa po tapos ang pandemyang pinagasarapar ta ngana.
 
Agad mi po ang kooperasyon ninyo ngamin.
 
Salamat po.
 
Article by: Mr. Tim L. Florece, PIO