Segun sa kompirmasyon ning Department of Health (DOH), ayo po kita duwang residenteng nagpositibo sa COVID-19, pang onse kina doseng kaso nganang tawn, baynte nueve suma total.
 
Sinda po si Patient#5191, diece syete (17) años na lalake, residente ning Brgy. Tumpa kina si Patient#5192, singkwenta y quatro (54) años na babay, residente ning Brgy. 1, Poblacion, pareyas asymptomatic – napagaraman na close contacts sinda ni Patient#5087 na inisyal na nagpositibo nung nakaging Biernes, Marso 19, 2021.
 
Sa ngana, nakatinir na po sinda sa usad na isolation facility didi sa Albay.
 
Bilang lakdang san LGU-Camalig, tulos man na nagconducir ang Municipal Health Emergency Response Team (MHERT)/ Municipal COVID-19 Task Force ning contact-tracing, interview, assessment, disinfection, kina iba pang relatibong esfwersos tabing mapugulan ang posibleng paglukop ning COVID-19 sa komunidad.
 
Kung babalikan, sa baynte nueve na kompirmadong kaso san banwa, baynte tres (23) na po ang nawlian.
 
Sina Patient#32 san Brgy. Tumpa, Patient#224 san Brgy. Binanderahan, Patient#283 san Brgy. Salugan, Patient#600 san Brgy. Miti, Patient#804 san Brgy. Gapo, Patient#843 kina Patient#1667 san Brgy. Cabangan, Patient#970 kina Patient#1570 san Brgy. Quirangay, Patient#975 san Brgy. Gotob, Patient#981 kina Patient#982 san Brgy. Palanog, Patient#1114, Patient#1400, Patient#4388 kina Patient#4469 san Brgy. Cotmon, Patient#1287 san Brgy. 1, Patient#3748 san Brgy. Libod, Patient#3940 san Brgy. 3, Patient#4073 san Brgy. 6, Patient#4093 san Brgy. Ligban, kina sina Patient#4387 kina Patient#4468 san Brgy. Sumlang.
 
Sa ngamin, magsunod sana po sa mandamyentos ning gobyerno kina DOH tabing makalikay sa peligro ning helang na yadi.
 
Practice “CAMALIG”:
 
C – Clean and disinfect
A – Avoid close contact (at least 1 meter or 3 feet)
M – Maintain good hygiene
A – Always wear face masks
L – Limit public exposure
I – Immediately inform health authorities if you feel unwell
G – Guide others (self-care and care for others are of equal priority)
 
Maging disiplinado, mag-ingat, kina indi po kita makakampante ta indi pa po tapos ang pandemyang pinagasarapar ta ngana.
 
Agad mi po ang kooperasyon ninyo ngamin.
 
Salamat po.
 
Article by: Mr. Tim L. Florece, PIO