Segun sa kompirmasyon ning Department of Health (DOH), ayo po gilayon kita residenteng nagpositibo sa COVID-19. Pang katorseng kaso nganang tawn, pang trenta y uno total.
 
Siya po si Patient#5817, kwarenta y quatro (44) años na lalake, asymptomatic, frontliner, kina residente ning Brgy. Cabangan.
 
Sa ngana, nakaisolate po siya sa usad na pribadong establisyemento didi sa Albay kung din man siya pinagatawan ning makakanigong atensiyon medikal.
 
Bilang lakdang san LGU-Camalig, tulos man na nagconducir ang Municipal Health Emergency Response Team (MHERT)/ Municipal COVID-19 Task Force ning contact-tracing, interview, assessment, disinfection, kina iba pang relatibong esfwersos tabing mapugulan ang posibleng paglukop ning COVID-19 sa komunidad.
 
List of confirmed COVID-19 cases in Camalig (As of April 10, 2021):
1st: Patient#32 from Brgy. Tumpa (recovered)
2nd: Patient#228 from Brgy. Binanderahan (recovered)
3rd: Patient#283 from Brgy. Salugan (recovered)
4th: Patient#600 from Brgy. Miti (recovered)
5th: Patient#762 from Brgy. Palanog (deceased)
6th: Patient#804 from Brgy. Gapo (recovered)
7th: Patient#843 from Brgy. Cabangan (recovered)
8th: Patient#970 from Brgy. Quirangay (recovered)
9th: Patient#975 from Brgy. Gotob (recovered)
10th: Patient#981 from Brgy. Palanog (recovered)
11th: Patient#982 from Brgy. Palanog (recovered)
12th: Patient#1114 from Brgy. Cotmon (recovered)
13th: Patient#1287 from Brgy. 1 (recovered)
14th: Patient#1400 from Brgy. Cotmon (recovered)
15th: Patient#1427 from Brgy. Tinago (deceased)
16th: Patient#1570 from Brgy. Quirangay (recovered)
17th: Patient#1667 from Brgy. Cabangan (recovered)
18th: Patient#3748 from Brgy. Libod (recovered)
19th: Patient#3940 from Brgy. 3 (recovered)
20th: Patient#4073 from Brgy. 6 (recovered)
21st: Patient#4093 from Brgy. Ligban (recovered)
22nd: Patient#4387 from Brgy. Sumlang (recovered)
23rd: Patient#4388 from Brgy. Cotmon (recovered)
24th: Patient#4468 from Brgy. Sumlang (recovered)
25th: Patient#4469 from Brgy. Cotmon (recovered)
26th: Patient#5046 from Brgy. Ilawod (recovered)
27th: Patient#5087 from Brgy. 1, Poblacion (recovered)
28th: Patient#5191 from Brgy. Tumpa (recovered)
29th: Patient#5192 from Brgy. 1, Poblacion (recovered)
30th: Patient#5395 from Brgy. Maninila (deceased)
31st: Patient#5817 (active)
 
Sa ngamin, magsunod sana po sa mandamyentos ning gobyerno kina DOH tabing makalikay sa peligro ning helang na yadi.
 
Practice “CAMALIG”:
C – Clean and disinfect
A – Avoid close contact (at least 1 meter or 3 feet)
M – Maintain good hygiene
A – Always wear face masks
L – Limit public exposure
I – Immediately inform health authorities if you feel unwell
G – Guide others (self-care and care for others are of equal priority)
 
Maging disiplinado, mag-ingat, kina indi po kita makakampante ta indi pa po tapos ang pandemyang pinagasarapar ta ngana.
 
Agad mi po ang kooperasyon ninyo ngamin.
 
Salamat po.
 
Article by: Mr. Tim L. Florece, PIO