Segun sa kompirmasyon ning Department of Health (DOH), ayo po kita duwang residenteng nagpositibo sa COVID-19 nganang aldaw, Abril 22, 2021.
 
New COVID-19 case/s:
• Patient#6829, male, 8 years old, Brgy. Cabangan (close contact of Patients #6253 and #6254, quarantined)
• Patient#6830, male, 61 years old, Brgy. Ilawod (close contact of Patient#6255, quarantined)
 
Total confirmed COVID-19 cases: 40
Total recoveries: 28
Total deaths: 3
Total active case/s: 9
 
Bilang lakdang san LGU-Camalig, tulos man na nagconducir ang Municipal Health Emergency Response Team (MHERT)/Municipal COVID-19 Task Force ning contact-tracing, interview, assessment, disinfection, kina iba pang relatibong esfwersos tabing mapugulan ang posibleng paglukop ning COVID-19 sa komunidad.
 
Sa ngamin, magsunod sana po sa mandamyentos ning gobyerno kina DOH tabing makalikay sa peligro ning helang na yadi.
 
Practice “CAMALIG”:
C – Clean and disinfect
A – Avoid close contact (at least 1 meter or 3 feet)
M – Maintain good hygiene
A – Always wear face masks
L – Limit public exposure
I – Immediately inform health authorities if you feel unwell
G – Guide others (self-care and care for others are of equal priority)
 
Maging disiplinado, mag-ingat, kina indi po kita makakampante ta indi pa po tapos ang pandemyang pinagasarapar ta ngana.
 
Agad mi po ang kooperasyon ninyo ngamin.
 
Salamat po.
 
Article by: Mr. Tim L. Florece, PIO