Segun sa kompirmasyon ning Department of Health (DOH), ayo po gilayon kita usad na residenteng nagpositibo sa COVID-19 nganang aldaw, Abril 25, 2021.
 
New COVID-19 case/s:
• Patient#7285, 40 years old, male, Brgy. Tagaytay (quarantined)
 
Total confirmed COVID-19 cases: 46
Total recoveries: 29
Total deaths: 4
Total active case/s: 13
 
Bilang lakdang san LGU-Camalig, tulos man na nagconducir ang Municipal Health Emergency Response Team (MHERT)/Municipal COVID-19 Task Force ning contact-tracing, interview, assessment, disinfection, kina iba pang relatibong esfwersos tabing mapugulan ang posibleng paglukop ning COVID-19 sa komunidad.
 
Sa ngamin, magsunod sana po sa mandamyentos ning gobyerno kina DOH tabing makalikay sa peligro ning helang na yadi.
 
Practice “CAMALIG”:
C – Clean and disinfect
A – Avoid close contact (at least 1 meter or 3 feet)
M – Maintain good hygiene
A – Always wear face masks
L – Limit public exposure
I – Immediately inform health authorities if you feel unwell
G – Guide others (self-care and care for others are of equal priority)
 
Maging disiplinado, mag-ingat, kina indi po kita makakampante ta indi pa po tapos ang pandemyang pinagasarapar ta ngana.
 
Agad mi po ang kooperasyon ninyo ngamin.
 
Salamat po