Dakol pa po ang bakanteng slots para sa Pfizer vaccine nganang aldaw.
 
Su mga muya po na kayba sa A1 (health worker), A2 (senior citizen), A3 (mga taw na ayo kahelangan), A4 (essential workers), kina A5 (indigent population), adon na po kamo ngana sa Camalig National High School main vaccination site, Brgy. Ilawod.
 
Pwede po ang WALK-IN. Magdara lang po ning maskyunong valid ID, sadiring ballpen, kina isnakan tabing indi magutom sa pila. Magsulog man po ning face mask/shield, kina magobserbar ning social/physical distancing.
 
Magabakuna po ang vaccination team hanggang ayo bakuna.
 
Salamat po.
 
Article by: Mr. Tim L. Florece, PIO