An samun na opisina nagkondusir nin tourism site assessment sa Quituinan Hill, Barangay Tinago para maisabay sa susunod na programa manungod sa turismo saka kultura. Inimbitaran po kami san pamilya Nocete para makita an magayun nindang lugar dangan mabisita an usad na tunnel ginibo pa panahon nin Hapon. Yading tunnel pinagtutubudan na ginibong ospital. Pig adalan ta man an historical significance sadi.
 
Kaiba ta man sa pagbisita ang team ng Engineering Office (Municipal Engineer kina Architects) para ma-assess ang tinampo saka iba pang lugar kung pawno lalong mapagayon.
 
Arug kami sadi sa Camalig, nagatarabangan an gobyerno kina pribadong indibidwal para lalong mapagayon saka maray sa turista an samon na lugar.
 
Salamat po Nocete Family sa pag imbitar kina sa mainit na pag akumudar samun. Salamat man sa pag iriba sa maogmang agi-agi.
 
Abiso sa publiko: bawal pa tabi bisitahon an tunnel.
 
 
Article by: Camalig Tourism