ANOLING

Punong Barangay:

Contact No.


BALIGANG

Punong Barangay:

Contact No.


BANTONAN

Punong Barangay:

Contact No.


BARANGAY 1

Punong Barangay:

Contact No.


BARANGAY 2

Punong Barangay:

Contact No.


BARANGAY 3

Punong Barangay:

Contact No.


BARANGAY 4

Punong Barangay:

Contact No.


BARANGAY 5

Punong Barangay:

Contact No.


BARANGAY 6

Punong Barangay:

Contact No.


BARANGAY 7

Punong Barangay:

Contact No.


BARIW

Punong Barangay:

Contact No.


BINANDERAHAN

Punong Barangay:

Contact No.


BINITAYAN

Punong Barangay:

Contact No.


BONGABONG

Punong Barangay:

Contact No.


CABAGNAN

Punong Barangay:

Contact No.


CABRARAN PEQUENO

Punong Barangay:

Contact No.


CAGUIBA

Punong Barangay:

Contact No.


CALABIDONGAN

Punong Barangay:

Contact No.


COMUN

Punong Barangay:

Contact No.


COTMON

Punong Barangay:

Contact No.


DEL ROSARIO

Punong Barangay:

Contact No.


GAPO

Punong Barangay:

Contact No.


GOTOB

Punong Barangay:

Contact No.


ILAWOD

Punong Barangay:

Contact No.


ILULUAN

Punong Barangay:

Contact No.


LIBOD

Punong Barangay:

Contact No.


LIGBAN

Punong Barangay:

Contact No.


MABUNGA

Punong Barangay:

Contact No.


MAGOGON

Punong Barangay:

Contact No.


MANAWAN

Punong Barangay:

Contact No.


MANINILA

Punong Barangay:

Contact No.


MINA

Punong Barangay:

Contact No.


MITI

Punong Barangay:

Contact No.


PALANOG

Punong Barangay:

Contact No.


PANOYPOY

Punong Barangay:

Contact No.


PARIAAN

Punong Barangay:

Contact No.


QUINARTILAN

Punong Barangay:

Contact No.


QUIRANGAY

Punong Barangay:

Contact No.


QUITINDAY

Punong Barangay:

Contact No.


SALUGAN

Punong Barangay:

Contact No.


SOLONG

Punong Barangay:

Contact No.


SUA

Punong Barangay:

Contact No.


SUMLANG

Punong Barangay:

Contact No.


TAGAYTAY

Punong Barangay:

Contact No.


TAGOYTOY

Punong Barangay:

Contact No.


TALADONG

Punong Barangay:

Contact No.


TALOTO

Punong Barangay:

Contact No.


TAPLACON

Punong Barangay:

Contact No.


TINAGO

Punong Barangay:

Contact No.


TUMPA

Punong Barangay:

Contact No.


 BARANGAYs PROFILE